Forbrugeroplysninger

Forsikring:
Virksomheden er omfattet af den for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) etablerede kollektive professionelle ansvars- samt garantiforsikring hos: HDI Danmark Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø. Tlf. 33369595, www.hdi.global/dk/dk
(Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, ekskl. Grønland og Færøerne.)

Erhvervstyrelsen:
Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk.

Forbrugerbeskyttelse:
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Faglige organisationer:
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Ejendomsmæglernes Landorganisation, elo-maegler.dk.

Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:
Nej

Samarbejdsaftaler:
Ingen